Bảo vệ nệm chần bông

  • 100% Polyester Microfiber Quilt Mattress Cover

    Nệm chăn bông 100% Polyester Microfiber

    70GSM Microfiber + 70GSM Filling + 40GSM không dệt. Túi PVC với thẻ chèn màu và bìa cứng, hoặc theo yêu cầu của bạn. 1pc / túi. 100 chiếc / màu kho với kích thước hỗn hợp, 500 bộ / màu tùy chỉnh với kích thước hỗn hợp, chào mừng bạn đặt hàng mẫu.